وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشکده شهید چمران رشت -گروه کامپیوتر

با خبر شدیم مهندس مهدی چمران برادر شهید مصطفی چمران که ریاست شورای شهر تهران رو بر عهده دارند فردا 11 آذر 1389 مهمان آموزشکده ما هستند.

ما  به ایشان که فارغ التحصیل  کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران هستند خیر مقدم عرص مینماییم.

اما از مسئولین آموزشکده انتظار داشتیم تا موضوع سخنرانی و بازدید ایشان را به دانشجویان اطلاع رسانی میکردند.

نوشته شده توسط مدیر گروه کامپیوتر مهندس میربهاری در ساعت 23:19 | لینک  |